• shape

  O călătorie spre excelență

  ÎNSCRIEREA COPIILOR ÎN CLASA PREGĂTITOARE ANUL ȘCOLAR 2023-2024

 • shape

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 153

  Bine ai venit la Școala Gimnazială 153! Suntem o instituție de învățământ din București, dedicată educării și formării elevilor într-un mediu sigur, stimulativ și prietenos.

ÎNSCRIEREA COPIILOR ÎN CLASA PREGĂTITOARE

AN ȘCOLAR 2023-2024

 • Înscrierea în clasa pregătitoare se face cu respectarea metodologiei și a procedurii ISMB.
 • Prelucrarea datelor cu caracter personal se face cu respectarea prevederilor legale.
 • Reînscrierea în învățământul preșcolar a copiilor care împlinesc vârsta de 6 ani până la 31 august 2023 se face doar în baza aprobării ISMB de amânare a înscrierii.
 • Un copil nu poate fi înscris la mai multe unități de învățământ.
 • Prezentarea de înscrisuri false la înscrierea în clasa pregătitoare se pedepsește conform legii și atrage pierderea locului obținut prin fraudă.

ACTE NECESARE

 1. Cererea – tip de înscriere
 2. Fotocopia actului de identitate al părintelui
 3. Fotocopia certificatului de naștere al copilului
 4. Recomandarea de înscriere în clasa pregătitoare, pentru copiii care împlinesc 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2023, inclusiv
 5. Documente doveditoare de îndeplinire a criteriilor generale și/sau specifice de departajare, după caz
 6. Declarația-tip pe propria răspundere cu privire la veridicitatea informațiilor introduse în cerere, în cazul completării sau transmiterii online a cererii

 7. Fotocopia hotărârii judecătorești definitive din care rezultă modul în care se exercită autoritatea părintească și unde a fost stabilită locuința minorului, în cazul părinților divorțați.

  Fotocopiile sunt certificate conform cu originalul de către secretariatul unității de învățământ, pe baza documentelor originale.

Prezentare ÎNSCRIERE CLASĂ PREGĂTITOARE

Școala Gimnazială Nr. 153