• shape

  O călătorie spre excelență

  ÎNSCRIEREA COPIILOR ÎN CLASA PREGĂTITOAREANUL ȘCOLAR 2024-2025

 • shape

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 153

  Bine ai venit la Școala Gimnazială 153! Suntem o instituție de învățământ din București, dedicată educării și formării elevilor într-un mediu sigur, stimulativ și prietenos.

ÎNSCRIEREA COPIILOR ÎN CLASA PREGĂTITOARE

AN ȘCOLAR 2024-2025

 • Înscrierea în clasa pregătitoare se face cu respectarea metodologiei și a procedurii ISMB.
 • Prelucrarea datelor cu caracter personal se face cu respectarea prevederilor legale.
 • Reînscrierea în învățământul preșcolar a copiilor care împlinesc vârsta de 6 ani până la 31 august 2024 se face doar în baza aprobării ISMB de amânare a înscrierii.
 • Un copil nu poate fi înscris la mai multe unități de învățământ.
 • Prezentarea de înscrisuri false la înscrierea în clasa pregătitoare se pedepsește conform legii și atrage pierderea locului obținut prin fraudă

ACTE NECESARE

 1. Cererea – tip de înscriere
 2. Fotocopia actului de identitate al părintelui
 3. Fotocopia certificatului de naștere al copilului
 4. Recomandarea de înscriere în clasa pregătitoare, pentru copiii care împlinesc 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2024, inclusiv
 5. Documente doveditoare de îndeplinire a criteriilor generale și/sau specifice de departajare, după caz
 6. Declarația-tip pe propria răspundere cu privire la veridicitatea informațiilor introduse în cerere, în cazul completării sau transmiterii online a cererii

 7. Fotocopia hotărârii judecătorești definitive din care rezultă modul în care se exercită autoritatea părintească și unde a fost stabilită locuința minorului, în cazul părinților divorțați.

  Fotocopiile sunt certificate conform cu originalul de către secretariatul unității de învățământ, pe baza documentelor originale.

Școala Gimnazială Nr. 153